Zasady bezpieczeństwa – regulamin dla wykładowców

Zasady bezpieczeństwa – regulamin dla wykładowców

Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa GIS.

  1. Zajęcia stacjonarne może prowadzić tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. W salach, gdzie odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne.

W szczególności należy pamiętać o:

  • konieczności dokładnej dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku UP,
  • obowiązku zasłaniania ust i nosa, prawidłowego noszenia maseczek lub przyłbicy w częściach wspólnych Uczelni,
  • przestrzeganiu obowiązkowej odległości (1,5 m.) w trakcie trwania zajęć,
  • pilnowaniu, by studenci nie gromadzili się na korytarzach lub przy wejściu do sal.
  • odczytywaniu listy obecności
  • wietrzenia sal przed i po zakończeniu zajęć,
  • ograniczenie do minimum przemieszczanie się studentów.

Ponadto zaleca się nie korzystać z wind, (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów).

Udostępnij znajomym