Dokumenty

Nawigacja fasetowa (także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe) – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. […]  Cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako fasety – takie filtrowanie to główna cecha tego systemu. […] Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja.

Źródło: Nawigacja fasetowa, [w:] „Wikipedia, wolna encyklopedia”, 2017

Udostępnij znajomym