Profile seminariów

prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski

Problematyka seminarium  magisterskiego:

 • prasa, książka i ruch wydawniczy w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych.
 • zagadnienia kultury literackiej

Przykładowe tematy:

 1. Wydawnictwo Media Rodzina Harbor Point Sp. z o.o. Próba monografii działalności w latach 1992-2010
 2. Dzieje wydawnicze twórczości Władysława Kopalińskiego – prezentacja księgoznawcza , bibliografia, recepcja
 3. Twórczość Andrzeja Mleczki na rynku książkowym i wystawienniczym (prezentacja księgoznawcza, bibliografia)
 4. Wydawnictwo „Arkady” sp. z o.o. (monografia działalności od czasów prywatyzacji w 1992 r.)
 5. Problematyka kulturalna na łamach „Polityki” w latach 1999 – 2005

prof. dr hab. Grażyna Wrona

Problematyka seminarium magisterskiego:

 1. Historia i współczesny rynek prasowy:
  • monografie wybranych tytułów / np. popularnonaukowych, lokalnych, regionalnych, społeczno-kulturalnych /
  • charakterystyka i opis wybranych grup czasopism
  • prasa jako źródło wiedzy o regionie
  • prasa jako źródło w badaniach historycznych
  • analiza zawartości teściowej czasopism w zakresie wyodrębnionej problematyki
  • reklama i promocja książki, czytelnictwa na łamach wybranych periodyków
 2. Biblioteki /naukowe, szkolne, pedagogiczne, publiczne/, sieć biblioteczna w perspektywie historycznej i współcześnie.
  • monografie wybranych placówek
  • biblioteki w społeczności lokalnej
 3. Instytucje wydawnicze: dzieje, dorobek. Działalność wydawnicza wybranych instytucji i organizacji. Monografie serii wydawniczych.
 4. Bibliografie:
  • osobowe podmiotowo-przedmiotowe
  • lokalne przedmiotowe
  • zawartości treściowej wybranych czasopism

Przykładowe tematy:

 1. ”Klamra. Gazeta gminna” .Próba monografii.
 2. ”Wiedza i Życie”. Próba monografii czasopisma za lata……….
 3. Popularyzacja nauki na łamach czasopisma „Płomyk” / „Płomyczek”
 4. Czasopisma naukowe w Wilnie w latach 1918-1939.
 5. Reklama i promocja książki w tygodnikach opinii w latach 1989-2011.
 6. Współczesny rynek prasy ogrodniczej / podróżniczej / prozdrowotnej.
 7. Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie. Próba monografii.
 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach. Próba monografii.
 9. Biblioteki publiczne gminy Stryszów.
 10. Działalność wydawnicza Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego za lata …

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

Problematyka seminarium magisterskiego:

 • nauka o informacji
 • technologie informacyjne w bibliotekarstwie
 • edukacja informacyjna
 • bibliotekarstwo szkolne
 • multimedialne centra informacji
 • placówki oświatowe i ich funkcje w aktywizowaniu środowisk lokalnych
 • kultura informacyjna użytkowników informacji
 • problemy społeczeństwa informacyjnego
 • analiza zawartości wydawnictw

Przykładowe tematy:

 1. Biblioteka jako centrum aktywności lokalnej
 2. Bibliotekarz liderem szerzenia kultury w środowisku lokalnym na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie.
 3. Biblioteki publiczne jako miejsce spotkań autorskich z pisarzami i artystami, na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie.”
 4. Biblioteki w powiecie suskim w świetle artykułów zamieszczanych na łamach miesięcznika „Ziemia Suska”.
 5. Dyskusyjny Klub Książki przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zielonkach i jego znaczenie dla rozwoju kulturalnego środowiska lokalnego
 6. Edukacja medialna w kontekście artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Edukacja Medialna” i materiałów z konferencji „Media a Edukacja”. Rola biblioteki uniwersyteckiej jako placówki przygotowującej do kształcenia przez całe życie na przykładzie Biblioteki Głównej UP im. KEN w Krakowie

Prowadzący posiada duży dorobek naukowy w zakresie edukacji informacyjnej, kultury informacyjnej, bibliotekarstwa szkolnego i technologii informacyjnych w bibliotekarstwie.

dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • współczesna prasa polska (po 1989 r.)
 • historia prasy polskiej (XIX-XX wiek)
 • problemy współczesnego bibliotekarstwa i bibliografii
 • sieci i systemy informacyjne, bibliometria
 • pozycjonowanie serwisów internetowych (search engine optimization)

Przykładowe tematy:

 1. Krakowska prasa sublokalna 2005-2010
 2. „Kurier Lwowski” na tle prasy ruchu ludowego 1905-1914
 3. Wydawnictwa statystyczne Krakowskiego Oddziału GUS (2002-2010)
 4. Międzynarodowe bazy danych z zakresu elektrotechniki
 5. Witryny tarnowskich organizacji non-profit (analiza seo)

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • książka i prasa dla dzieci i młodzieży w XX i XXI wieku
 • książka, prasa i biblioteki w Internecie
 • ograniczenia wolności słowa w Polsce po 1945 roku
 • historia, organizacja i działalność bibliotek w XX i XXI wieku
 • polskie instytucje wydawnicze
 • reklama książki

Przykładowe tematy:

 1. Cykl książek o Koszmarnym Karolku Franceski Simon na polskim rynku wydawniczym
 2. Czasopisma dla młodzieży wydawnictwa Bauer na polskim rynku prasy w pierwszej dekadzie XXI wieku
 3. Czasopismo „Płomyczek” na wolnym rynku prasy (1990-2011)
 4. Polskie edycje książek Edmunda Niziurskiego w latach 1996-2013
 5. Formy pracy z czytelnikiem na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej
 6. Działalność biblioteki i ośrodka kultury na przykładzie Gminy Gołcza (2004-2013)

dr Piotr Andrusiewicz

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • Badanie funkcjonalności serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych
  • Metody badań user experience
  • Standardy UX i UI
 • Wizualizacja danych
 • Współczesny rynek e-booków, czytelnictwo, e-księgarnie, sprzęt
 • Systemy zarządzania treścią
 • Projektowanie responsywne (tu możliwe prace projektowe studentów)

Przykładowe tematy:

 1. Projektowanie responsywne na przykładzie witryny…
 2. Analiza SEO serwisu …
 3. Analiza UX w wybranych obszarach sklepów internetowych
 4. Badanie funkcjonalności i możliwości serwisu WWW i aplikacji mobilnej na przykładzie …
 5. Jak tworzyć sklepy internetowe dostępne dla osób niewidomych i z zaburzeniami widzenia. Wytyczne i porady.
 6. Porównanie skuteczności metod badawczych user experience i oceny eksperckiej w audycie witryny internetowej na przykładzie serwisu …
 7. Projekt aplikacji mobilnej …
 8. Projekt interfejsu kiosku sprzedażowego w kasie samoobsługowej dla sklepu wielkopowierzchniowego
 9. Redesign strony internetowej …

dr Adam Bańdo

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • Architektura informacji serwisów internetowych, blogów, vlogów i innych form.
 • Medioznawstwo: multimedia, przekaz multimedialny, prasa.

Przykładowe tematy:

 1. Sieć sklepów Bonito.pl – audyt ekspercki sklepu, analiza konkurencji i projekt nowej strony.
 2. Architektura informacji wybranych serwisów aukcyjnych
 3. Serwisy internetowe poświęcone problematyce motocyklowej – analiza na wybranych przykładach
 4. Architektura informacji wybranych serwisów kulinarnych
 5. Architektura informacji podstawowych interfejsów systemów operacyjnych urządzeń mobilnych
 6. Architektura informacji serwisów esportowych na wybranych przykładach
 7. Identyfikacje wizualne wybranych krakowskich scen teatralnych
 8. Architektura informacji serwisów klubów Lotto Ekstraklasy
 9. Charakterystyka i architektura informacji najpopularniejszych polskich vlogów lifestylowych na platformie Youtube
 10. Znaczenie i rola pozycjonowanie stron internetowych na przykładzie wybranego serwisu
 11. Identyfikacja wizualna przestrzeni publicznej miasta Zakopane
 12. Architektura informacji serwisów internetowych branży motoryzacyjnej na wybranych przykładach
 13. Badania użyteczności wybranych serwisów internetowych polskich urzędów wojewódzkich
 14. Architektura informacji blogów o tematyce filmowego uniwersum Marvela
 15. Architektura informacji przestrzeni publicznej w ocenie mieszkańców Krakowa
 16. Architektura informacji serwisów internetowych wybranych krakowskich agencji reklamowych
 17. Architektura informacji wybranych serwisów upowszechniających nowe technologie
 18. Tendencje i trendy w projektowaniu serwisów internetowych w latach 2016-2018 na wybranych przykładach

dr Agnieszka Fluda-Krokos

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • ekslibrisy (monografie twórców, motywy, odbiór, wystawy, ośrodki itd.)
 • zbiory specjalne w bibliotekach
 • biblioteki w społeczeństwie informacyjnym
 • strony internetowe bibliotek i instytucji związanych z książką
 • analiza księgoznawcza publikacji wybranych autorów, dzieł, cykli wydawniczych

Przykładowe tematy:

 1. Literackie pokłosie „Gwiezdnych wojen” George’a Lucasa w Polsce – analiza księgoznawcza wybranych edycji.
 2. Proza Pauliny Simons na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 3. Cykle książek Andrzeja Pilipiuka o Jakubie Wędrowyczu i „Oko jelenia” na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 4. Proza Edwarda Stachury na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 5. Dzieje wydawnicze prozy Tadeusza Borowskiego w Polsce – analiza księgoznawcza.
 6. Powieści Hanny Osogowskiej na polskim rynku wydawniczym po roku 2000 – analiza księgoznawcza.

dr Magdalena B. Król

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • zarządzanie projektem w instytucjach związanych z publikowaniem cyfrowym
 • alternatywne źródła finansowania społecznych projektów informacyjnych
 • działalność informacyjna i publikacyjna organizacji sektora pozarządowego w Polsce
 • etnografia organizacji
 • kompetencje interpersonalne menedżera instytucji wydawniczej
 • rozwijanie kompetencji miękkich przydatnych menedżerom informacji/ pracownikom wydawnictw/ firm pozycjonujących strony WWW
 • zarządzanie instytucją kultury/ wydawnictwem
 • działania z obszaru animacji życia kulturalnego w kontekście działalności informacyjnej/ publikacyjnej
 • publikowanie cyfrowe dla klientów w branży e-commerce

Przykładowe tematy:

 1. Realizowanie projektu z obszaru kultury w miejskiej bibliotece publicznej.
 2. Dywersyfikacja źródeł finansowania kampanii informacyjnej instytucji medialnej obecnej w środowisku cyfrowym.
 3. Cyfrowe problemy trzeciego sektora w Polsce na przykładzie stowarzyszenia X.
 4. Tango z książką – etnografia biblioteki szkolnej.
 5. Profil kompetencji menedżera wydawnictwa na przykładzie oficyny wydawniczej X.
 6. Uczenie się przez działanie jako jedna z metod skutecznego doskonalenia kompetencji miękkich menedżerów informacji.
 7. Zarządzanie i działalność publikacyjna instytucji kultury w warunkach wolnego rynku na przykładzie teatru miejskiego.
 8. Organizowanie eventu medialnego na przykładzie X.
 9. Analiza porównawcza stron WWW wybranych e-shopów.

dr Sabina Kwiecień

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • czasopiśmiennictwo XX i XXI wieku (historia prasy i poszczególnych tytułów prasowych, problemy książki, biblioteki, ruchu wydawniczego na łamach prasy)
 • zarządzanie informacją (systemy informacji publicznej; organizacja informacji i wiedzy w bibliotekach; usługi i zasoby informacyjne w Internecie i sieciach lokalnych)

Przykładowe tematy:

 1. Organizacja informacji i wiedzy w wybranych bibliotekach.
 2. Próba monografii pisma …
 3. Kultura książki na łamach pisma …

dr Beata Langer

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • organizacja, zarządzanie, promocja w instytucjach non-profit
 • działalność naukowa, wystawiennicza i wydawnicza instytucji kultury
 • czytelnictwo i badania recepcji
 • czasopiśmiennictwo XX i XXI wieku, historia prasy i tytułów prasowych
 • badania mediów społecznościowych (organizacje non-profit, media)

Przykładowe tematy:

 1. Sławni sportowcy w serwisie YouTube na przykładzie Ronaldo i Messiego
 2. Wybrane polskie blogi fotograficzne: analiza zawartości
 3. Aplikacje mobilne do nauki języka niemieckiego: ocena jakości na wybranych przykładach
 4. Miesięcznik „Glamour” na Instagramie: analiza porównawcza kategorii treści w wersji polskiej i amerykańskiej za rok 2019
 5. „Opowieści z Narnii” na storytellingowej platformie społecznościowej Wattpad
 6. Zarządzanie informacją Teatru Bagatela w Krakowie w portalach społecznościowych

dr Wanda Matras-Mastalerz

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • praca bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych, metody i formy pracy z czytelnikiem.
 • biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej.
 • bibliotekarstwo, organizacja zbiorów, historia bibliotek.
 • związki bibliotek z otoczeniem, marketing biblioteczny.
 • czytelnictwo w bibliotekach i jego metody badań.
 • badania nad prasą współczesną, monografie czasopism.

Przykładowe tematy:

 1. Działalność kulturalna i edukacyjna Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w latach 2000-2010.
 2. Zastosowanie biblioterapii w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w latach 2005-2010.
 3. Biblioterapia w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży.
 4. Biblioterapeutyczne formy pracy z czytelnikiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w latach 2005-2012.
 5. Książnica Beskidzka – jej miejsce i rola w środowisku lokalnym w latach 2000-2012.
 6. Problematyka kulturalna na łamach „Almanachu Ziemi Limanowskiej” w latach 2005-2010.

dr hab. Iwona Pietrzkiewicz

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • humanistyka cyfrowa
 • cyfrowe zasoby kultury
 • edytorstwo
 • medioznawstwo

Przykładowe tematy:

 1. Europeana w warsztacie bibliologa
 2. Promocyjna rola Targów Książki w Krakowie w latach 1996-2012
 3. Konsorcjum Europejskich Bibliotek Cyfrowych w warsztacie pracy bibliologa
 4. Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana i jego działalność wydawnicza w latach 1996 − 2012

dr Stanisław Skórka

Problematyka seminarium licencjackiego:

Badania i analiza

 • Użyteczność produktów informacyjnych: porównanie, testy, wnioski.
 • Ocena funkcjonalności, architektury informacji.
 • Systemy nawigacji, systemy organizacji informacji, systemy wyszukiwawcze.
 • Zachowania użytkowników (user experience).
 • Systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.
 • Metody badania architektury informacji.

Projektowanie

 • Opracowanie własnej koncepcji systemu informacji, przestrzeni informacyjnej, systemów nawigacji (wayfinding) itp.
 • Przeprojektowanie elementów lub całości istniejących systemów informacyjnych: serwisów internetowych, interfejsów aplikacji mobilnych, sklepów internetowych, katalogów bibliotek itp.
 • Możliwe również tematy zaproponowane przez studentów.

Tytuły zrealizowanych prac licencjackich:

 1. Koncepcja identyfikacji wizualnej tematycznych tras rowerowych w Krakowie.
 2. Porównanie aplikacji mobilnych bibliotek wybranych uniwersytetów.
 3. Nawigacja w grach wideo na przykładzie World of Warcraft oraz Wiedźmina 3: Dziki Gon.
 4. Projekt systemu nawigacyjnego dla obiektu turystycznego „Zespół Pałacowy w Kurozwękach” w województwie świętokrzyskim.
 5. Interfejsy elektronicznych katalogów bibliotecznych dla dzieci.

Informacje o pracownikach

Udostępnij znajomym