Procedura antyplagiatowa

Student, który ukończył pisanie pracy, postępuje zgodnie z ustaleniami uczelnianej procedury antyplagiatowej, czyli na trzy tygodnie przed terminem obrony składa pracę na płycie CD lub DVD w formacie DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF.

Elektroniczna wersja pracy (CD lub DVD) winna być czytelnie opisana (imię, nazwisko dyplomanta, kierunek, stopień studiów, rok kalendarzowy) i dostarczona w identycznie opisanej kopercie. Do płyty student winien dołączyć podpisaną „Zgodę na przeprowadzenie procedury antyplagiatowej” (zał. 1) oraz „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej” (zał. 2) i przekazać je pracownikowi odpowiedzialnemu w Instytucie za obsługę systemu antyplagiatowego. W IINIB UP kontrolę przeprowadza mgr M. Więcławek (pok. 360, tel. 12 662-61-76, w godz. 9.00-15.00).

Po zakończeniu kontroli antyplagiatowej praca w wersji elektronicznej oraz skrócony raport podobieństwa wraz z zaświadczeniem zostają przekazane przez osobę sprawdzającą do dziekanatu.

Po pomyślnej procedurze antyplagiatowej promotor dokonuje przyjęcia pracy oraz zalicza seminarium w indeksie i na karcie osiągnięć studenta. Przyjmując pracę dyplomową promotor na jej ostatniej stronie będącej „Oświadczeniem o samodzielności napisania pracy” (zał. 3)dokonuje adnotacji o przyjęciu oraz składa podpis wraz z datą.

Udostępnij znajomym: