Dokumenty i wzory

Wybrane dokumenty i wzory związane z pracą dyplomową w INoI UP

Dokumenty w dziekanacie

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Oświadczenie o autorstwie

Oświadczenie do płytki CD

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Oświadczenie dla Biblioteki PiIN

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Regulaminy studiów

Druk "Ocena pracy dyplomowej"

Archiwizowanie pracy dyplomowej

Ankieta Absolwenta UP

Udostępnij znajomym: