Dokumenty i wzory

Wybrane dokumenty i wzory  związane z pracą dyplomową w INoI UP

Ankieta Absolwenta UP

Archiwizowanie pracy dyplomowej

Dokumenty w dziekanacie

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

Druk "Ocena pracy dyplomowej"

Odwołanie od decyzji stwierdzającej niesamodzielność pracy

Oświadczenie o samodzielności napisania pracy

Oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej

Uczelniana procedura antyplagiatowa (znowelizowana)

Wydziałowa procedura dyplomowania

Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

Regulaminy studiów

Udostępnij znajomym