Prace dyplomowe

Baza prac dyplomowych

Zbiór prac licencjackich i magisterskich studentów napisanych w Instytucie Nauk o Informacji od 1977 roku do chwili obecnej. Baza stanowi spis ponad 3,5 tys. prac dyplomowych studentów, w których uwzględniono autora, tytuł i rodzaj pracy, promotora i rok wydania. Dodatkowo wzbogacono bazę o słowa kluczowe i tagi dla ułatwienia nawigacji po zbiorze prac.

Zasady ogólne

Ogólne zasady postępowania w zakresie seminariów, przygotowania prac dyplomowych i egzaminów reguluje Wydziałowa procedura dyplomowania.

Profil seminarium

Student wybiera profil seminarium oraz promotora (opiekuna) swojej pracy i pod opieką naukową pisze prace dyplomową

Zalecenia

Praca dyplomowa powinna być zgodna z obowiązującymi zaleceniami

Rejestracja pracy

Pracę dyplomową należy zarejestrować, pamiętając o wszystkich zaleceniach obowiązujących w tym zakresie.

Procedura antyplagiatowa

Po napisaniu pracy student winien poddać ją procedurze antyplagiatowej oraz uzyskać wpis promotora o przyjęciu pracy.

Ocena pracy

Recenzenci prac dyplomowych dokonują jej oceny zgodnie z określonymi wymaganiami

Egzamin

Po zatwierdzeniu pracy przez promotora student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

Po egzaminie

Student, który zdał egzamin dyplomowy staje się absolwentem Uczelni. Zgodnie z 5. Regulaminem studiów, przed odebraniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Uczelni oraz wypełnienia ankiety absolwenta.

Udostępnianie

Prace dyplomowe są przechowywane w archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego i udostępniane według określonych procedur.

Udostępnij znajomym