UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Poradnik dyplomowania

Pobierz aktualny Poradnik dyplomowania przygotowany przez Instytutową Radę ds. Jakości kształcenia

Lista kontrolna przed obroną pracy

Dokładnie sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować i dostarczyć na obronę.

1. Zasady ogólne

Ogólne zasady postępowania w zakresie seminariów, przygotowania prac dyplomowych i egzaminów reguluje Wydziałowa procedura dyplomowania.

2. Profil seminarium

Student wybiera profil seminarium oraz promotora (opiekuna) swojej pracy i pod opieką naukową pisze pracę dyplomową.

3. Zalecenia i porady

Praca dyplomowa powinna być zgodna z obowiązującymi zaleceniami.

4. Rejestracja pracy

Pracę dyplomową należy zarejestrować, pamiętając o wszystkich zaleceniach obowiązujących w tym zakresie.

5. Procedura antyplagiatowa

Po napisaniu pracy student winien poddać ją procedurze antyplagiatowej oraz uzyskać wpis promotora o przyjęciu pracy.

6. Ocena pracy dyplomowej

Promotorzy i recenzenci prac dyplomowych dokonują jej oceny zgodnie z określonymi wymaganiami.

7. Egzamin

Po zatwierdzeniu pracy przez promotora student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

8. Po egzaminie

Student po zdanym egzaminie staje się absolwentem Uczelni. Przed odebraniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Uczelni oraz wypełnienia ankiety absolwenta.

9. Udostępnianie

Prace dyplomowe są przechowywane w archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego i udostępniane według określonych procedur.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: zasad archiwizowania prac dyplomowych

Baza prac dyplomowych

Zbiór prac licencjackich i magisterskich studentów napisanych w Instytucie Nauk o Informacji od 1977 roku do chwili obecnej. Baza stanowi spis ponad 3,5 tys. prac dyplomowych studentów, w których uwzględniono autora, tytuł i rodzaj pracy, promotora i rok wydania. Dodatkowo wzbogacono bazę o słowa kluczowe i tagi dla ułatwienia nawigacji po zbiorze prac.

Przewiń do góry
Skip to content