Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Poradnik dyplomowania

Pobierz aktualny Poradnik dyplomowania przygotowany przez Instytutową Radę ds. Jakości kształcenia

Lista kontrolna przed obroną pracy

Dokładnie sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować i dostarczyć na obronę.

1. Profil seminarium

Student wybiera profil seminarium oraz promotora (opiekuna) swojej pracy i pod opieką naukową pisze pracę dyplomową.

2. Zalecenia i porady

Praca dyplomowa powinna być zgodna z obowiązującymi zaleceniami.

3. Procedura antyplagiatowa

Po napisaniu pracy student winien poddać ją procedurze antyplagiatowej oraz uzyskać wpis promotora o przyjęciu pracy.

4. Ocena pracy dyplomowej

Promotorzy i recenzenci prac dyplomowych dokonują jej oceny zgodnie z określonymi wymaganiami.

5. Egzamin

Po zatwierdzeniu pracy przez promotora student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: zasad archiwizowania prac dyplomowych

Baza prac dyplomowych

Zbiór prac licencjackich i magisterskich studentów napisanych w Instytucie Nauk o Informacji od 1977 roku do chwili obecnej. Baza stanowi spis ponad 3,5 tys. prac dyplomowych studentów, w których uwzględniono autora, tytuł i rodzaj pracy, promotora i rok wydania. Dodatkowo wzbogacono bazę o słowa kluczowe i tagi dla ułatwienia nawigacji po zbiorze prac.

Scroll to Top
Skip to content