UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY 1.10.2021 – 27.02.2022
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1.10.2021 – 22.12.20213.01.2022 – 4.02.2022
uroczysta inauguracja roku akademickiego(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników) 14.10.2021
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23.12.2021 – 2.01.2022
zimowa sesja egzaminacyjna 07.02.2022 – 11.02.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna 14.02.2022 – 18.02.2022
przerwa międzysemestralna 21.02.2022 – 27.02.2022
SEMESTR LETNI 28.02.2022 – 30.09.2022
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 28.02.2022 – 13.04.2022
20.04.2022 – 21.06.2022 ⃰
⃰ dodatkowy dzień wolny od zajęć:
17.06.2022
ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 14 .04.2022 – 19.04.2022
Święto Uczelni (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników) 11.05.2022
letnia sesja egzaminacyjna 22.06.2022 – 30.06.2022
centralny  egzamin  z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia:
27.06.2022
wakacje letnie, w tym: 1.07.2022 – 30.09.2022
praktyki przewidziane w planie studiów 1.07.2022 –  30.09.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna 5.09.2022 – 13.09.2022
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidulane decyzje dotyczące zaliczenia roku 2021/22 14.09.2022 – 23.09.2022
  • Organizację roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż dnia 13.02.2022 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż dnia 20.02.2022 roku.
Przewiń do góry Skip to content