Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych

SEMESTR ZIMOWY 01.10.2017 – 18.02.2018
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 02.10.2017 – 22.12.2017
08.01.2018 – 28.01.2018
uroczysta inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników) 16.10.2017
ferie zimowe 23.12.2017 – 07.01.2018
zimowa sesja egzaminacyjna 29.01.2018 – 04.02.2018
przerwa międzysemestralna 05.02.2018 – 11.02.2018
poprawkowa  sesja egzaminacyjna 12.02.2018 – 18.02.2018
SEMESTR LETNI 19.02.2018 – 30.09.2018
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 19.02.2018 – 29.03.2018
05.04.2018 -17.06.2018*
* dodatkowe dni wolne od zajęć 04.05.2018 01.06.2018
ferie wiosenne 30.03.2018 – 04.04.2018
Święto Uczelni (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników) 11.05.2018
letnia sesja egzaminacyjna 18.06.2018 – 30.06.2018**
**centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych 1 stopnia 25.06.2018
wakacje letnie (w tym praktyki  przewidziane w planie studiów) 01.07.2018 – 30.09.2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna 06.09.2018 – 16.09.2018
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2017/18 19.09.2018 – 30.09.2018 ***

** okres od 17 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na sfinalizowanie wszystkich spraw studentów  (do 30 września dziekani zobowiązani są do podjęcia wszystkich decyzji w indywidualnych studentów)

Źródło: Decyzja JM Rektora UP Nr R/D.0201-8/2017

Organizację roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych ustalają Dziekani poszczególnych Wydziałów.

Udostępnij znajomym: