Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

SEMESTR ZIMOWY 01.10.2020-29.01.2021
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 01.10.2020 – 22.12.2020
07.01.2021 – 29.01.2021
Uroczysta inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników 14.10.2020
Ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23.12.2020 – 6.01.2021
Zimowa sesja egzaminacyjna 01.02.2021 – 07.02.2021
Przerwa międzysemestralna 08.02.2021 – 14.02.2021
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 15.02.2021 – 21.02.2021
SEMESTR LETNI 22.02.2021 – 30.09.2021
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 22.02.2021 – 31.03.2021
08.04.2021 – 18.06.2021*
*dodatkowy dzień wolny od zajęć
04.06.2021
Ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 01.04.2021 -07.04.2021
Święto Uczelni (dzień wolny od zajęć dydaktycznych –obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników) 11.05.2021
Letnia sesja egzaminacyjna 21.06.2021 – 30.06.2021
Centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia
21.06.2021
Wakacje letnie (w tym praktyki przewidziane w planie studiów) 01.07.2021 – 30.09.2021
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 06.09.2021 – 14.09.2021
Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidulane decyzje dotyczące zaliczenia roku 2020/21 15.09.2021 -23.09.2021

  • Organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż dnia 07.02.2021 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż dnia 21.02.2021 roku.
Udostępnij znajomym