Koło Naukowe Architektów Informacji

Studenckie Koło Naukowe Architektów Informacji swoją działalność rozpoczęło w 2013 roku przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu Architektury Informacji i dziedzin pokrewnych a także rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, firmami związanymi z kierunkiem. Członkowie Koła swoje działania chcą realizować poprzez organizowanie spotkań naukowych, warsztatów z tematyki User Experience. Studenci chcą zachęcić przyszłych adeptów Architektury Informacji do poznania tej dyscypliny naukowej by w przyszłości móc wspólnie rozwijać swoje umiejętności i pobudzać kreatywność.

Opiekun koła:

dr Małgorzata Lebda

Zarząd Koła:

Przewodnicząca – Justyna Szczyrba
Wiceprzewodnicząca – Agata Wnuk
Sekretarz – Justyna Konsek

Udostępnij znajomym