Sleeveface 2021

Sleeveface 2021

Instytut Nauk o Informacji organizuje konkurs sleevface dla osób kształcących się na kierunkach prowadzonych przez INOI (studia stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe). Konkurs polega na skomponowaniu fotografii osoby wraz z okładką samodzielnie wybranej książki (wbudowanie książki w otoczenie, zgodne z jej okładką lub też obwolutą). Istotną rolę w kompozycji zdjęcia odgrywa perspektywa oraz tło.

Termin nadsyłania prac: 11-31 stycznia 2021

Adres, na który należy przesyłać prace po rejestracji: sleeveface.up.krakow@gmail.com

Ogłoszenie wyników: 05.02.2021

Udostępnij znajomym