Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Studiuj z nami!

Studia na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe oferujemy na dwóch stopniach studiów.

Czym jest zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe?

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe obejmuje działalność informacyjną, przetwarzanie, organizowanie informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, udostępnianie, zarządzanie, przechowywanie, archiwizację, aż po odbiór i użytkowanie ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.

 • Absolwent studiów I stopnia (licencjat) posiada ogólną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych.
 • Absolwent studiów II stopnia (magisterium) posiada szeroką wiedzę humanistyczną i praktyczne umiejętności zawodowe uprawniające go do pracy w wydawnictwach czy w charakterze specjalisty zarządzania treścią w różnorodnych instytucjach sektora informacji.

Więcej o kierunku:

Kim jest menedżer ds. zarządzania informacją i publikowania cyfrowego?

Menedżer ds. zarządzania informacją i publikowania cyfrowego to osoba, która:

 • posiada praktyczne umiejętności w zakresie działalności informacyjnej, przetwarzania i organizacji informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie
 • posiada kompetencje pracy z dokumentami cyfrowymi w różnej postaci. Potrafi projektować, tworzyć, edytować, organizować, udostępniać i aktywnie zarządzać zróżnicowanymi przekazami informacyjnymi, w szczególności w Internecie
 • wie, jak kreować, sprawnie wyszukiwać, właściwie dobierać, selekcjonować, oceniać wartość, aktualizować i publikować informacje adekwatne do potrzeb użytkowników
 • potrafi merytorycznie opracować i technicznie przygotować wszelkie typy dokumentów o charakterze informacyjnym ze szczególnym wykorzystaniem współczesnych technologii w procesach organizacji i przepływu informacji.

Czego nauczysz się na kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe?

 • projektowania infografik, systemów informacyjnych z wykorzystaniem map, druków akcydensowych w oparciu o oprogramowanie graficznego: Adobe Illustrator, Adobe InDesign
 • przetwarzania dokumentów cyfrowych za pomocą programów: Adobe Acrobat Pro, PDFill, PDF Tools
 • projektowania systemów informacji zorientowanych na użytkownika z uwzględnieniem modelu biznesowego produktu
 • podstaw programów graficznych
 • technik prezentowania informacji, w tym m. in. video cv
 • oprogramowania wspomagającego wizualizację danych
 • obsługi wirtualnych narzędzi komunikacyjnych, w tym oprogramowania – Clickmeeting, Zoom, Teams oraz aplikacji – Camtasia, Google Hangouts, Google Meet
 • obsługi zintegrowanych systemów informacyjnych, m. in. aplikacji takich jak: Gestor GT narzędzie CRM, Subiekt, systemu rezerwacji Hotres, MOL NET, przeznaczonej do dystrybucji korespondencji, Google Moja Firma
 • posługiwania się narzędziami e-learningowymi m. in.: aplikacja Moodle, Teams, Google Classroom
 • obsługi zintegrowanych systemów informacyjnych, takich jak: zarządzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania informacją (IMS), zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), zarządzania projektami (PMS Project Management Systems), bibliotecznych (MOL, SOWA), Business Intelligence (BI) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM Enterprise Assets Management)
 • zarządzania dokumentami cyfrowymi w administracji i biznesie
 • metod zabezpieczeń dokumentów cyfrowych przed wglądem, zmianą zawartości, nieuprawnionym wykorzystaniem
 • zagadnień z obszaru cyberprzestępczości
 • szyfrowania danych, bezpieczeństwa danych (podpis elektroniczny, podwójne uwierzytelnianie)
 • kategoryzowania i indeksowania danych – opracowanie własnej propozycji tezaurusa
 • opracowania zlecenia infobrokerskiego
 • przygotowania wniosku aplikacyjnego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa
 • realizacji zadań w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców
 • rozpoznawania krakowskich instytucji kultury i aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • pracy w zespole uczestnicząc w realizacji projektu społecznego „UPoluj kulturę!” w praktyce

Jakie są zalety studiowania u nas?

 • atrakcyjna lokalizacja uczelni – nieopodal centrum miasta
 • szybki, łatwy i bezpośredni dojazd – liczne linie tramwajowe
 • tereny rekreacyjne w pobliżu uczelni – Park Młynówka Królewska, Park Jordana, Park Miejski Błonia
 • kompetentna i życzliwa kadra dydaktyczna z pedagogicznym podejściem do każdego studenta
 • w pełni wyposażone sale dydaktyczne i komputerowe
 • biblioteka zawierająca bogaty księgozbiór
 • szeroki wybór praktyk i staży w firmach, instytucjach i organizacjach
 • możliwość rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Architektów Informacji
 • dogodnie ułożony harmonogram zajęć pozwalający na łączenie nauki z pracą zarobkową
 • wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym budynku
 • na terenie uczelni – stołówka, punkt ksero, kiosk, strefa relaksu
 • szeroka baza noclegowa w tym akademiki i mieszkania do wynajęcia w pobliżu uczelni
 • bogata infrastruktura usługowa – sklepy, kawiarnie, restauracje, banki, punkty ksero
 • udogodnienia dla niepełnosprawnych

Po ukończeniu studiów możesz pracować jako:

 • analityk internetowy
 • projektant stron internetowych
 • redaktor i administrator portali internetowych
 • specjalista ds. mediów społecznościowych
 • social media manager
 • edytor i wydawca treści cyfrowych
 • menedżer systemów informacyjnych
 • researcher
 • copywriter
 • menedżer zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji
 • specjalista w zakresie badania użyteczności środowisk informacyjnych
 • infobroker
 • tester funkcjonalności serwisów informacyjnych
 • tester oprogramowania i aplikacji
 • archiwista cyfrowy

Plany
i programy

Uczelniany system rekrutacyjny

Scroll to Top
Skip to content