Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oferuje studia podyplomowe na kierunku Edytorstwo.

Więcej o kierunku:

Dla kogo?

  • dla redaktorów i korektorów zatrudnionych w wszelkich typach oficyn wydawniczych,
  • dla pracowników instytucji kultury i urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy są odpowiedzialni za wizerunek firmy poprzez przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

  • rynku książki, marketingu wydawniczego,
  • praktycznych ćwiczeń i warsztatów w projektowaniu publikacji różnych typów,
  • wiedzy i  umiejętności w zakresie stosowania typografii w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
  • planowania i organizacji projektu wydawniczego.

Studia mają charakter doskonalący w zakresie wykonywania prac redakcyjnych i korektorskich wydawnictw książkowych, czasopism i publikacji elektronicznych; przygotowują do zawodu wydawcy tekstów naukowych, literackich i innych.

Sposób prowadzenia zajęć

  • Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia planowo będą odbywają się w trybie hybrydowym w przeważającej części  stacjonarnie w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Plany
i programy
studiów

Uczelniany system rekrutacyjny

Informator o studiach podyplomowych

Scroll to Top
Skip to content