Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Nasza oferta studiów podyplomowych

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Studia dają kwalifikacje do pracy w bibliotece publicznej i naukowej oraz w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

Edytorstwo

Studia zapewniają przygotowanie do pracy w różnego typu wydawnictwach, do merytorycznego i technicznego redagowania tekstów literackich, naukowych i innych, samodzielnego przygotowania i łamania tekstu w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
Scroll to Top
Skip to content