Rekrutacja 2018/2019

Uniwersytet Pedagogiczny

Instytut Nauk o Informacji

Zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz studia podyplomowe

Instytut Nauk o Informacji kształci  specjalistów na następujących kierunkach:

Architektura informacji

st. I stopnia oraz st. podyplomowe

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

st. I i II stopnia

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

st. podyplomowe

Zarządzanie kulturą

st. podyplomowe

Edytorstwo

st. podyplomowe

Biblioterapia

st. podyplomowe

Studiuj z nami, jeżeli chcesz:

Pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności związane z działalnością informacyjną, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej oraz wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

Poznać współczesne technologie informacyjne wykorzystywane w licznych sektorach usługowych, opanować metody pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, ich organizacji i promowania.

Uzyskać wiedzę z zakresu projektowania przestrzeni informacyjnych, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu.

Zdobyć kwalifikacje i kompetencje do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych, oraz w mediach i biznesie.

Szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia w INoI znajdziesz w Informatorze dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dostępnym na stronie uczelnianego system rekrutacyjnego, w informatorze o studiach podyplomowych oraz na stronie naszego Instytutu.

Dlaczego warto u nas studiować?

bananas-616429_1280

Agnieszka Byra

Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na UP

„Oprócz wysokich kwalifikacji, jakie można zdobyć na tym kierunku, student dostaje w pakiecie niesamowicie inspirującą kadrę. Są to profesorowie życzliwi, pomocni, wyrozumiali, zachęcający do nauki i działania w Instytucie. W razie jakichkolwiek problemów można zajrzeć do Biblioteki Instytutu i tam uzyskać fachową radę, nie tylko w kwestii bibliografii do danego przedmiotu.”

plums-in-the-basket-2644651_1280

Marta Tuleja

II rok Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

„Kadra dydaktyczna. Ludzie z pasją, zapałem i wielką życzliwością. Niezwykle radośni, tryskający pozytywną energią na prawo i lewo. Za pomocą wszelkich sił i środków załatwią nam wejścia tam, gdzie zwykli śmiertelnicy wstępu nie mają. Jeżeli tylko widzą nasze chęci i zaangażowanie, potrafią przymknąć oko na nasze niedociągnięcia.”

apples-428075_1280

Paulina Knapik

II rok studiów uzupełniających magisterskich Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

„Poza działalnością naukową student może aktywnie działać w kołach naukowych i brać udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Jednym z takich miejsc w Instytucie INiB jest Biblioteka, w której można znaleźć wszystkie potrzebne materiały do zajęć, a pracująca w niej kadra jest bardzo życzliwa i potrafi pomóc w każdej kwestii. Ważnym elementem są również praktyki zawodowe, podczas których można zdobyć doświadczenie oraz zastosować teorię w praktyce.”

strawberries-1223153_1920

Anna Szmajdzińska

II rok studiów licencjackich na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

„Nasz kierunek jest jednym z najbardziej rozwojowych. Obecnie najważniejsza jest informacja i wiedza. U nas nauczysz się szukać i  wykorzystywać ją lepiej niż potrafią studenci innych kierunków. Warunkiem są chęci i otwartość na naukę.Jeśli zdecydujesz się na ten kierunek to dowiesz się w trakcie trwania studiów, że możesz liczyć na pomoc całego Instytutu; pracowników jak i innych studentów.”

Informacje dla kandydatów

Wszystko o rekrutacji

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe