UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!
  • prof. dr hab. Grażyna Wrona (Katedra Wiedzy o Mediach)
  • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP (Katedra Zarządzania Informacją)
  • dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Katedra Kultury Informacyjnej)
  • dr Sabina Kwiecień – przewodnicząca
  • dr Stanisław Skórka (koordynator kierunku architektura informacji)
  • dr Beata Langer (koordynator kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
Zespół ds. Praktyk
      • dr Bożena Jaskowska
      • studenci: Justyna Radziszewska (ZI&PC), Martyna Surlejewska (AI)
  • mgr inż. Emanuel Studnicki – przewodniczący
  • dr Magdalena B.Król – przewodnicząca
  • dr Magdalena Koziak-Podsiadło – sekretarz
  • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP
  • dr Beata Langer – przewodnicząca
  • dr Adam Bańdo
  • dr Wanda Matras-Mastalerz

ZI&PC studia stacjonarne I stopnia

  • I rok – dr Magdalena Koziak-Podsiadło
  • II rok – dr Elżbieta Sroka
  • III rok – dr Bożena Jaskowska

ZI&PC II  stopnia

  • I rok studiów – dr Piotr Andrusiewicz
  • II rok studiów – dr Beata Langer

AI studia stacjonarne I stopnia

  • I rok – mgr Ada Krawczak
  • II rok – dr Stanisław Skórka
  • III rok – mg dr Adam Bańdo

AI studia niestacjonarne I stopnia

  • I rok – dr Adam Bańdo
  • II rok – dr Sabina Kwiecień
  • III rok – mgr inż. Emanuel Studnicki

studia  podyplomowe

  • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (+moduł nauczycielski) – dr Wanda Matras-Mastalerz
  • edytorstwo – dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP

kursy

  • biblioterapia – dr Wanda Matras-Mastalerz
  • Akademia Word Press – dr Piotr Andrusiewicz
  • „Projektowanie znaku” – dr Magdalena Koziak-Podsiadło, mgr Ada Krawczak, mgr Tomasz Sadowski
  • dr Piotr Andrusiewicz – przewodniczący
  • mgr inż. Emanuel Studnicki
  • dr Elżbieta Sroka
  • dr Piotr Andrusiewicz
  • dr Adam Bańdo – przewodniczący
estetyka
  • mgr Ada Krawczak
  • mgr Tomasz Sadowski
  • dr Piotr Andrusiewicz – przewodniczący
  • dr Elżbieta Sroka
  • FB / WWW: DHLab; edytorstwo – dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP
  • dr Bożena Jaskowska
  • dr Magdalena Koziak-Podsiadło
  • dr Ewa Wójcik
  • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP
  • dr Sabina Kwiecień
  • dr Stanisław Skórka (koordynator kierunku architektura informacji)
  • dr Beata Langer (koordynator kierunku zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
  • dr Ewa Wójcik
  • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP
Zespół ds.  Praktyk
      • dr Bożena Jaskowska
      • dr Remigiusz Lis
  • dr Magdalena B.Król – przewodnicząca
  • mgr Ada Krawczak
  • dr Piotr Andrusiewicz
  • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP
  • dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP – przewodniczący
  • prof. dr hab. Grażyna Wrona
  • dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
Przewiń do góry
Skip to content