Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Dyżury pracowników Instytutu Nauk o Informacji

W czasie dyżurów pracownicy są obecni w pokojach i w czasie trwania dyżuru dostępni również dla studentów chcących się skontaktować zdalnie (aplikacja MS Teams).

Pracownik Godziny dyżuru Pokój
dr Piotr Andrusiewicz dr Piotr Andrusiewicz ŚRODA 17.00-18.30 358
dr Adam Bańdo dr Adam Bańdo PONIEDZIAŁEK (do 15.05) 11.15-12.45
CZWARTEK (od 25.05) 10.30-12.00
361
dr hab. prof. UP Renata Alicja Frączek ŚRODA 11.15-12.45 361
dr Bożena Jaskowska dr Bożena Jaskowska WTOREK 13.15-13.45
CZWARTEK 11.15-12.00
357
dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa PONIEDZIAŁEK 12.30-14.00 31 C
dr Magdalena Koziak-Podsiadło dr Magdalena Koziak-Podsiadło ŚRODA 11.30-13.00 358
mgr Ada Krawczak mgr Ada Krawczak WTOREK 15.00-16.30 357
mgr Lidia Krawczyk WTOREK 13.30-15.00 360
dr Magdalena B. Król dr Magdalena B. Król ŚRODA 14.45-16.15 357
dr Sabina Kwiecień dr Sabina Kwiecień PIĄTEK 9.45-11.15 359
dr Beata Langer CZWARTEK (do 17.04) 14.15-15.45
PONIEDZIAŁEK (od 24.04) 14.15-15.45
359
dr Wanda Matras-Mastalerz ŚRODA 14.00-15.00
CZWARTEK 11.00-12.00
362
dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć WTOREK 11.45-13.15 358
dr hab. prof. UP Iwona Pietrzkiewicz dr hab. prof. UP Iwona Pietrzkiewicz CZWARTEK (do 27.04) 09.00-10.15
CZWARTEK (od 11.05) 09.00-10.30
Dyżur organizacyjny:
CZWARTEK 10.30-12.00
355
dr hab. prof. UP Michał Rogoż dr hab. prof. UP Michał Rogoż PONIEDZIAŁEK 13.00-14.30 356
mgr Tomasz Sadowski PONIEDZIAŁEK 13.00-14.30 360
dr Maciej Saskowski WTOREK 11.15-12.45 358
dr Stanisław Skórka dr Stanisław Skórka CZWARTEK 11:15-12-00, 14.00-14.45 361
dr Elżbieta Sroka ŚRODA (do 19.04) 15.00-16.30
ŚRODA (od 26.04) 11.30-13.00
361
mgr inż. Emanuel Studnicki mgr inż. Emanuel Studnicki ŚRODA 11.30-13.00 362
prof. dr hab. Grażyna Wrona prof. dr hab. Grażyna Wrona CZWARTEK (od 09 .02) 10.00-11.30 359
Scroll to Top
Skip to content