Odwołanie zajęć na Uniwersytecie Pedagogicznym

Odwołanie zajęć na Uniwersytecie Pedagogicznym

W związku z zarządzeniem nr R/Z.0201-19/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania zajęć na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 12 marca – 14 kwietnia 2020 r. informujemy, że zostają w tym terminie odwołane zajęcia dydaktyczne.

Odwołanie zajęć dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych.

Zajęcia prowadzone będą w formie elektronicznej zgodnie z przyjętymi programami nauczania. Starostów poszczególnych roczników prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia w celu ustalenia sposobów prowadzenia zajęć w trybie online.

Udostępnij znajomym