Ocena jakości kształcenia

Ocena jakości kształcenia

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dokonywana jest ewaluacja jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów. Zespół ds. Jakości Kształcenia zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkich  ankiet dotyczących oceny  kursów oraz  kształcenia. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na udoskonalenie planów i programów studiów oraz lepsze dostosowanie ich do oczekiwań studentów i wymogów współczesnego rynku pracy.

Wypełniając rzetelnie udostępnione anonimowe ankiety, mogą Państwo istotnie przyczynić się do poprawy jakości kształcenia.

Ankieta oceny kursu

Ankieta oceny jakości kształcenia

Udostępnij znajomym