Współpraca

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

Polska Sekcja International Board on Books for Young People

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

International Society for Knowledge Organization

Udostępnij znajomym