Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem RR.041-1/19 w sprawie organizacji prac związanych z przygotowaniem harmonogramów jedyną dopuszczalną metodą publikowania harmonogramów jest zamieszczanie odnośnika do strony https://harmonogram.up.krakow.pl na stronie jednostki.

W przypadku trudności z uzyskaniem właściwych wyników na wskazanej wyżej stronie można skorzystać z poniższej listy.

Rok akademicki 2022/2023, semestr letni

Scroll to Top
Skip to content