Monografie

2013

Kolasa, Władysław Marek: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – 525 s.; 26 cm + 1 CD-ROM. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 678). – ISBN 978-83-7271-843-1 (bł.)

Kamińska-Czubała, Barbara: Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 299, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 148). – ISBN 978-83-64203-14-5

Dróżdż, Andrzej: Epitafia i wyrocznie : szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji, – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013, 138 s. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny; nr 672; 0239-6025). – ISBN 978-83-7271-831-0

Batorowska, Hanna: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 155, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 142). – ISBN 978-83-61464-87-7

Kostecki, Janusz: Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914) : dokumenty / wstęp, oprac. i przekł.: Janusz Kostecki, Marek Tobera. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. – 145, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-7545-455-0

Antoni Podraza (1920-2008) : człowiek, uczony, polityk / pod red. Stanisława Grodziskiego i Grzegorza Niecia. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. – 122, [1] s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7638-281-4

Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI wieku / red. nauk. Stanisław Skórka ; współpr. Ewa Piotrowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – 293, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. – ISBN 978-83-7271-804-4

Woźniakowski, Krzysztof: Marginalia i obrzeża : szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945. – Opole : Wydawnictwo Scriptorium, 2013, 224 s. – ISBN 978-83-62625-51-2

2012

Kolasa, Władysław Marek: Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego / Władysław Marek Kolasa, Grzegorz Nieć. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2012. – 104 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-62171-43-9

W kręgu „Merkuriusza Polskiego” : studia i szkice w 350-lecie prasy polskiej / pod red. Krzysztofa Woźniakowskiego, Grażyny Wrony, Tadeusza Siernego ; Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe : Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, 2012. – 170 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7164-730-7

2011

Fluda-Krokos, Agnieszka: Secesja – Młoda Polska – Art Déco : ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie : katalog wystawy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza-Drukarska „Secesja”, 2011. – 88 s. : il., err.; 24 cm. – ISBN 978-83-7676-072-8

Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 10 / pod red. Haliny Kosętki, Grażyny Wrony, Grzegorza Niecia. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011. – 485 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7638-158-9

Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Marii Pidłypczak-Majerowicz, Stanisława Skórki, Doroty Wilk. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. – 345 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – ISBN 978-83-7271-687-3

2010

Ilustrowany Kurier Codzienny : księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939 / pod red. Grażyny Wrony, Piotra Borowca, Krzysztofa Woźniakowskiego. – Kraków ; Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2010. – 546 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 978-83-7164-614-0

Fluda-Krokos, Agnieszka: Hic liber mihi est : ekslibrisy uczonych i instytucji nauki : katalog wystawy. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. – 112 s. : il., err. ; 24 cm.

Lisowska-Kożuch, Urszula: Dziennik Polski w latach 1945-1969 : próba monografii. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 189, [2] s. ; 23 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 555) . – ISBN 978-83-7271-598-2

Tarnowski, Stanisław (1837-1917): Domowa kronika dzikowska / Stanisław hrabia Tarnowski ; wstęp, oprac. i koment. Grzegorz Nieć. – Rudnik ; Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – [2], XXIX, 265 s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Pamiętniki i Listy Polskie ; t. 1) – ISBN 978-83-7188-386-6

Ruta, Adam: Książka żeglarska w Drugiej Rzeczypospolitej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 261 s., [23] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 566). – ISBN 978-83-7271-613-2

Ruta, Adam: Dobczyce i mieszkańcy miasta na dawnej pocztówce i fotografii / Bożena Ruta, Adam Ruta. – Dobczyce : Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA, 2010. – 251, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – ISBN 978-83-929477-0-7

2009

Batorowska, Hanna: Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. – 544 s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 107). – ISBN 978-83-61464-10-5

Dróżdż, Andrzej: Od liber mundi do hipertekstu : książka w świecie utopii. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Biblioteka Analiz, 2009. – 370, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 978-83-61154-22-8

Rogoż, Michał: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 264, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 530) – ISBN 978-83-7271-543-2

Kraków mityczny : motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Baluch, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 336 s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 547) – ISBN 978-83-7271-573-9

Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 9 cz. 1-2 / pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 2 wol. (350 ; 368 s.) : il. ; 25 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 536) – ISBN 978-83-7271-553-1. – ISBN 978-83-7271-552-4

Biblioteka szkolna – tendencje rozwoju : teoria i praktyka / pod red. Lidii Ippoldt, Haliny Kosętki i Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 132, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm. – ISBN 978-83-7271-582-1

Pietrzkiewicz, Iwona: Miser Res Sacra : Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków ; [Wodzisław : Bikstudio, Szwaczka, Krzysztof Marek], 2009. – 283, [5] s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-61466-01-7

2008

Góra, Barbara: Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 / Barbara Góra, Krzysztof Woźniakowski. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008. – 191, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7271-503-6

2007

Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku : historia, teoria, zjawiska / pod red. nauk. Jerzego Jarowieckiego, Artura Paszko, Władysława Marka Kolasy. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2007. – 325, [1] s. : il. ; 25 cm. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Naukowe = BiblioTheca the Regional Public Library in Cracow. Scientifical Works ; nr 3). – ISBN 978-83-60100-03-5

2006

Nieć, Grzegorz: Jakub Szymkiewicz – „Szlachcic na Łopacie” : satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych”. – Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2006. – 276 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-89973-32-4

Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006 / pod red. Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 660 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-7271-395-2

Skórka, Stanisław: Użytkownicy systemów hipertekstowych : strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 204 s., [5] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 442). – ISBN 83-7271-384-7

Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 8 / pod red. Haliny Kosętki. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – [2], 634 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 455) – ISBN 83-7271-406-1

Bańdo, Adam: Nie tylko krew na pierwszej stronie : problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918-1939. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 236, [3] s. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 435). – ISBN 83-7271-369-3

Dróżdż, Andrzej: Książka w świecie utopii. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – 479, [3] s. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 434) – ISBN 83-7271-368-5

Kamińska-Czubała, Barbara: Bibliografia wydawnictw Związku Nauczycielstwa Polskiego 1983-2005 / Barbara Kamińska-Czubała, Bożena Pietrzyk, Kazimierz Piekarz. – Warszawa ; Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów, 2006. – 72 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-86744-26-X

2005

Wrona, Grażyna: Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – 407, [3] s. : wykr. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 407). – ISBN 83-7271-320-0

Woźniakowski, Krzysztof: Prasa, kultura, wojna : studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Seria 2. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – 275, [2] s. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 410) – ISBN 83-7271-323-5

Kolasa, Władysław Marek: Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych 2005 / Władysław Marek Kolasa, Mariola Michalska. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : nakł. Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla, 2005. – 213, [2] s. ; 24 cm. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 4). – ISBN 83-60100-15-2

Kolasa, Władysław Marek: Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001 / Władysław Marek Kolasa, Jerzy Jarowiecki. . – Kraków : Polska Akademia Nauk. Oddział. Komisja Prasoznawcza, 2005. – 748 s. ; 25 cm. – ISBN 83-88549-21-9

Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 7 / pod red. Haliny Kosętki. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2005. – 664 s. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 409) – ISBN 83-7271-322-7

2004

Dróżdż, Andrzej (1954- ): Książki i rewolucja : ks. Antonio Marini – neapolitański jakobin i jego biblioteka. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 157, [2] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.), faks., fot., mapy ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 385). – ISBN 83-7271-273-5

Kolasa, Władysław Marek: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998 : rynek, polityka, kultura. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 475 s. : wykr. ; 25 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 393) – ISBN 8372712958

Nieć, Grzegorz: Między tradycją, historią a polityką : ludowcy w okresie przełomu ustrojowego 1989-1991. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2004. – 272, [1] s., [37] s. tabl. : il., faks., fot., err. ; 24 cm. – ISBN 83-7188-763-9

2003

Pietrzkiewicz, Iwona: Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003. – 190, [5] s., [8] s. tabl. kolor. : il., faks., tab. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 365). – ISBN 83-7271-232-8

Ruta, Adam: Księgarnia „S. A. Krzyżanowski” w Krakowie : zarys dziejów 1870-1950. – Kraków : „Edukacja”, 2003. – 86, [1] s. : faks., fot., portr., tab. ; 21 cm. – ISBN 83-917539-1-3

Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6 cz. 1-2 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003. – 2 wol (347 ; 405 s.) ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 366) – ISBN 83-7271-220-4

2001

Woźniakowski, Krzysztof: Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945). – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001. – 126, [2] s. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 312). – ISBN 83-7271-115-1

Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001. – 755 s., [2] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 317) – ISBN 83-7271-127-5

Udostępnij znajomym: