Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

2023

Konferencja naukowa

„Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej”

Kraków 16-17 marca 2023 roku

2022

Międzynarodowa konferencja naukowa

Prasa versus książka: od konkurencji do konwergencji

Kraków 24-25 listopada 2022 roku

Konferencja "Architektura Informacji Jako Dyscyplina Akademicka (AIDA 3)"

Architektura informacji z perspektywy UX

9 – 10 czerwca 2022 r.

2020

Konferencja "Architektura Informacji Jako Dyscyplina Akademicka (AIDA 2)"

4 – 5 czerwca 2020 r.

2018

Międzynarodowa konferencja „Tożsamość – Niepodległość – Media”

Rola mediów w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowie państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-2018

15 – 16 listopada 2018 r.

Konferencja "Architektura Informacji Jako Dyscyplina Akademicka (AIDA)"

5 – 6 czerwca 2018 r.

24-25.05.2017
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Nauk o Informacji UP zorganizowały IV Konferencję Naukową: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej, pt. „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”. Więcej

23-24.05.2013
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP zorganizowały II Międzynarodową Konferencję Naukową „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji”.

17.05.2013
Katedra Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową „Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura – Edukacja – Wychowanie informacyjne”, która odbyła się w Suchej Beskidzkiej.

16-17.05.2011
Biblioteka Główna oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP w Krakowie zorganizowały konferencję pt. „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku”.

19-20.10.2011
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Mazowiecko-Podlaskie Towarzystwo Naukowe były współorganizatorami konferencji pt. „Powstanie listopadowe 1830-1831 roku. Historia – tradycja – media”, która odbyła się w Warszawie.

15-16.11.2011
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

05-07.03.2010
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa był współorganizatorem konferencji naukowej „Kultura informacyjna i biblioteki szkolne w środowisku lokalnym, która odbyła się w Suchej Beskidzkiej.

20-22.10.2009
X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” odbyła się w dniach 20-22 października 2009 roku we Lwowie. To spotkanie naukowe zorganizowane zostało przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wspólnie z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Bibliografii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie, z racji dziesięciolecia istnienia tejże placówki. Podobnie jak w latach ubiegłych tematyka prezentowanych referatów koncentrowała się wokół zagadnień dziejów książki, bibliotek, ruchu wydawniczego oraz historii prasy krakowskiej i lwowskiej XIX i XX wieku.

24.04.2009
Studenckie Koło Naukowe „Bibliolog” działające przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową „BIBLIOTEKA – I’M LOVIN’ IT!” (24 kwietnia 2009 r.). Uczestniczyli w niej przedstawiciele studenckich kół naukowych z uczelni prowadzących kształcenie na kierunku: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

21-23.11.2007
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

07.06.2007
Seminarium naukowe na temat: Perspektywy współpracy bibliotek pedagogicznych z bibliotekami szkolnymi, zorganizowane dla dyrektorów i kadry kierowniczej Bibliotek Pedagogicznych Małopolski zorganizowana przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie przy współudziale Pracowni Informacji i Dokumentacji Naukowej IINiB w Krakowie. Miejsce obrad siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie.

10.06.2006
Forum Małopolskich Nauczycieli Bibliotekarzy na temat: Biblioteka szkolna miejscem pracy twórczej. Konferencja zorganizowana przez Pracownię Informacji i Dokumentacji Naukowej IINiB AP w Krakowie przy współpracy Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział Krakowie w dniu 10 czerwca 2006 roku w sali multimedialnej IINiB AP w Krakowie.

16-18.11.2005
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowana w Krakowie przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

15.05.2004
Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Centrum Informacyjne przyszłością polskiej szkoły, zorganizowana przez IINiB AP w Krakowie oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Konferencja odbyła się w siedzibie OEIiZK w Warszawie.

02.03.2004
Konferencja naukowa na temat: Centrum informacyjne dla potrzeb środowiska lokalnego, zorganizowana przez Pracownię Informacji i dokumentacji Naukowej IINiB AP w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej i ZS im Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej . Konferencja odbyła się w Suchej Beskidzkiej.

19-20.11.2003
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku zorganizowana przez IBiIN AP w Krakowie.

10.11.04.2003
Sesja międzynarodowa na temat: Język i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz IBiIN AP w Krakowie.

03-05.12.2003
Konferencja międzynarodowa na temat: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz IBiIN AP w Krakowie.

24-26.11.2003
XI Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego z cyklu: Warsztat badawczy dydaktyka literatury i języka na temat: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej. Obraz badań i działań dydaktycznych, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz IBiIN AP.

04.12.2003
Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy, zorganizowana przez IINiB AP w Krakowie.

24-26.05.2002
Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez IBiIN AP w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, MENiS – Interkl@sę, Beskidzkie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Suchej Beskidzkiej na temat: Kształcenie dla przyszłości w szkolnym skomputeryzowanym centrum informacji, która odbyła się w zamku w Suchej Beskidzkiej.

11.04.2002
Sympozjum naukowe z okazji 110 rocznicy ukazania się krakowskiego „Naprzodu”, zorganizowane przez IBiIN AP w Krakowie.

19-20.11.2001
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w cyklu: Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie.

04.06.2001
Ogólnopolska Konferencja na temat: Edukacja akademicka nauczycieli bibliotekarzy dla potrzeb zreformowanej szkoły, zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP im. KEN w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich.

19-21.11.2001
X Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego w cyklu: Warsztat badawczy dydaktyka literatury i języka. Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum, zorganizowana przez IBiIN AP z Krakowie.

Scroll to Top
Skip to content