O Instytucie

Instytut Nauk o Informacji to jednostka dydaktyczno-naukowa zajmująca się kształceniem w zakresie zawodów informacyjnych i badaniami z obszaru bibliologii i informatologii. Aktualnie na różnych poziomach (studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe) kształcimy specjalistów na następujących kierunkach:

ARCHITEKTURA INFORMACJI

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

EDYTORSTWO, BIBLIOTERAPIA ORAZ ZARZĄDZANIE KULTURĄ

Oferta INoI obejmuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Doraźnie organizujemy też warsztaty oraz specjalistyczne seminaria. Pracownicy INoI prowadzą badania z zakresu: informacji naukowej, architektury informacji, historii książki i prasy; antropologii książki; badań rynku książki i mediów oraz czytelnictwa, naukoznawstwa i biblioterapii. INoI jest jedną z najstarszych placówek tego typu w kraju. Działa nieprzerwanie od 1973 roku. Do końca 2017 roku wypromowaliśmy ponad 3,5 tys. specjalistów (magistrów i licencjatów). Wielu absolwentów INoI zajmuje aktualnie wysokie stanowiska w instytucjach kultury i mediach lub podjęło kształcenie na studiach doktorskich.

Udostępnij znajomym