Nowa procedura antyplagiatowa

Nowa procedura antyplagiatowa

Informujemy, że zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie została w naszej uczelni wdrożona znowelizowana procedura antyplagiatowa.

Najważniejsze postanowienia nowej procedury:

  • Procedura służy do weryfikowania samodzielności i oryginalności pracy dyplomowej i obejmuje wszystkie pisemne prace dyplomowe składane W Uczelni; doktorskie, magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz końcowe na studiach podyplomowych.
  • Sprawdzanie prac odbywa się w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu zapewnienia wsparcia w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • JSA wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.
  • Sprawdzaniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych. Za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną odpowiada dyplomant.
  • Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

Znowelizowana uczelniana procedura antyplagiatowa

wraz z wymaganymi załącznikami

Udostępnij znajomym