Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe  (st. I i II stopnia)

Studia pozwolą pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczące działalności informacyjnej, przetwarzania i organizacji informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie. Poszerzona wiedza profesjonalna na temat aktualnego stanu rynku wydawniczego i księgarskiego w kraju w kontekście rozwoju nowych technologii umożliwi sprawne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Oferowany program zapewni przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów tradycyjnych i cyfrowych. Umożliwi poznanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień, które są niezbędne do zrozumienia współczesnej organizacji i przepływu informacji oraz procesu wydawniczego. Nasi absolwenci posiadają kompetencje pracy z dokumentami cyfrowymi w różnej postaci. Potrafią również organizować je i udostępniać, a także aktywnie zarządzać zróżnicowanymi przekazami informacyjnymi.

Plany i programy, efekty kształcenia

Uczelniany system rekrutacyjny

Udostępnij znajomym