Rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 Instytut Nauk o Informacji prowadzi rekrutację następujące kierunki studiów:

Architektura informacji (studia I stopnia)

Studia stacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (studia I stopnia) [etap II]

Studia stacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (studia II stopnia)

Studia stacjonarne

Architektura informacji (studia I stopnia)

Studia niestacjonarne

 Terminy:

 • Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia trwa w okresie czerwiec-lipiec, zaś na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia w okresie czerwiec-wrzesień. Terminy rekrutacji ogłaszane są na stronach Uczelnianego Systemu Rekrutacji.
 • Rekrutacja na studia podyplomowe ogłaszana jest w różnych terminach. Informacje na ten temat udostępnia specjalny informator.
 • Rekrutacja na kursy doskonalące i warsztaty ogłaszana jest cyklicznie na stronach Instytutu.

Kryteria przyjęć w roku akademickim 2016/2017:

Architektura informacji (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):

 • „nowa matura” – wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
 • „stara matura” – konkurs świadectw: średnia ze wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (st. I stopnia, stacjonarne):

 • „nowa matura” – wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
 • „stara matura” – konkurs świadectw: średnia ze wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (st. II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):

 • Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata dowolnego kierunku

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):

 • „nowa matura” – wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
 • „stara matura” – konkurs świadectw: średnia ze wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (st. II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne):

 • Konkurs dyplomów. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata dowolnego kierunku

Uczelniany System Rekrutacji

Studia 1 stopnia

Uczelniany System Rekrutacji

Studia 2 stopnia

Rekrutacja na studia podyplomowe

Studia 2 stopnia

Kursy doskonalące

Udostępnij znajomym: