Kierunki studiów

Architektura informacji (st. I stopnia oraz st. podyplomowe)

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (st. I i II stopnia)

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (st. podyplomowe 2 lub 3 semestralne)

Biblioterapia (st. podyplomowe)

Edytorstwo (st. podyplomowe)

Zarządzanie kulturą (st. podyplomowe)

Udostępnij znajomym: