Edytorstwo  (st. podyplomowe)

Studia przygotowują do merytorycznego i technicznego redagowania różnych typów publikacji, zarówno drukowanych, jaki i elektronicznych. Są przeznaczone dla redaktorów i korektorów zatrudnionych w wszelkich typach oficyn wydawniczych, pracowników instytucji kulturalnych i urzędników administracji rządowej i samorządowej, którzy są odpowiedzialni za wizerunek firmy poprzez przygotowanie profesjonalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Mogą zainteresować wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy, kwalifikacje oraz pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia profesjonalnych publikacji drukowanych, a także projektowania, edycji i publikacji stron internetowych oraz innych druków użytkowych, a jednocześnie są zainteresowani poszerzeniem dotychczasowych kompetencji zawodowych i rozwojem własnej kreatywności.

Aktualny plan studiów

Aktualny program studiów

Edytorstwo

Strona WWW

STUDIA PODYPLOMOWE - EDYTORSTWO

Uczelniany system rekrutacyjny

Informator o studiach podyplomowych

Udostępnij znajomym