Kandydaci

Instytut Nauk o Informacji kształci aktualnie (na różnych poziomach) specjalistów na następujących kierunkach:

  • Architektura informacji (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne);
  • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe;
  • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (st. podyplomowe 2 lub 3 semestralne);
  • Biblioterapia (studia podyplomowe);
  • Edytorstwo (studia podyplomowe);
  • Zarządzanie kulturą (studia podyplomowe).

Studiuj z nami jeżeli chcesz:

  • pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności związane z działalnością informacyjną, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej oraz wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • poznać współczesne technologie informacyjne wykorzystywane w licznych sektorach usługowych, opanować metody pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, ich organizacji i promowania;
  • uzyskać wiedzę z zakresu projektowania przestrzeni informacyjnych, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu;
  • zdobyć kwalifikacje i kompetencje do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych, oraz w mediach i biznesie.

Szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia w INoI znajdziesz w Informatorze dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dostępnym na stronie uczelnianego system rekrutacyjnego, w informatorze o studiach podyplomowych oraz na stronie naszego Instytutu.

Uczelniany system rekrutacyjny

Informator o studiach podyplomowych

Udostępnij znajomym: