Kandydaci

Instytut Nauk o Informacji kształci obecnie (na różnych poziomach) specjalistów na następujących kierunkach:

Architektura informacji

st. I stopnia stacjonarne i niestacjonarne – profil praktyczny

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

st. I i II stopnia

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

st. podyplomowe

Edytorstwo

st. podyplomowe

Biblioterapia

st. podyplomowe

Studiuj z nami, jeżeli chcesz:

  • pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności związane z działalnością informacyjną, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji elektronicznej oraz wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • poznać współczesne technologie informacyjne wykorzystywane w licznych sektorach usługowych, opanować metody pracy z użytkownikiem informacji i odbiorcą usług zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, ich organizacji i promowania;
  • uzyskać wiedzę z zakresu projektowania przestrzeni informacyjnych, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu;
  • zdobyć kwalifikacje i kompetencje do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej i państwowej, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych, oraz w mediach i biznesie.

Szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia w INoI znajdziesz w Informatorze dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dostępnym na stronie uczelnianego systemu rekrutacyjnego, w informatorze o studiach podyplomowych oraz na stronie naszego Instytutu.

Studiuj z nami

Uczelniany system rekrutacyjny

Informator o studiach podyplomowych

Udostępnij znajomym