dr Wanda Matras-Mastalerz

 • 18 marca 2018

dr Wanda Matras-Mastalerz

Stanowisko:

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Praktyk Pedagogicznych w INoI
 • Członek Zespołu ds. Praktyk
 • Kierownik Kursów Biblioterapii
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UP
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku UP

Kontakt:

Telefon: 126626178

E-mail: wmatras@up.krakow.pl

Specjalizacja naukowa:

 • Zarządzanie informacją
 • Kultura literacka
 • Biblioterapia
 • Historia prasy
 • Edukacja medialna i czytelnicza
 • Techniki pracy umysłowej i rozwoju intelektu, stymulacja pamięci

Wykształcenie:

 • 2007
  Dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • 2008
  Uzyskanie Certyfikatu Nauczyciela Biblioterapii Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu
 • 1998
  Mgr Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji,  zarządzanie informacją, medioznawstwo
 • Literatura współczesna w polskiej przestrzeni medialnej

Prowadzone zajęcia:

 • Zarządzanie procesami informacyjnymi
 • Współczesne systemy medialne
 • Biblioterapia
 • Metody i formy terapii zajęciowej
 • Animacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością
 • Bibliotekarstwo
 • Dydaktyka Biblioteczna

Współpraca ze środowiskiem:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu
 • Kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku UP w Krakowie
 • Opiekun naukowy UTW UP, oddział w Kętach
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UP w Krakowie
 • Członek Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach

 • Funkcja dydaktyczno-prewencyjna książek Jany Frey wydanych w serii „Nasza Biblioteka” Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Orbis Linguarum” 2018 nr 48, s. 155-167.
 • Biblioterapia – ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2016 nr 1/2, s. 29-44.
 • Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego czytelników. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2016 T. 27, s. 91-118.
 • The role of national legends in the process of shaping the identity of children and teenagers. :”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2016 z. 14, s. 367-377.

Rozdziały w monografiach

 • Infantylni dorośli i dojrzale dzieci e powieściach Christine Nöstlinger. W: Światy dzieciństwa : infantylizacje w literaturze i kulturze. Red. M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar. Kraków 2016, s. 33-48.
 • Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury. W: Kultura – sztuka – edukacja. T. 2. Red. B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa. Kraków 2016, s. 144-161.
 • Multimodalność Expresive Arts Therapy w bajkowym świecie kamishibai. W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka. Red. A. Ungeheuer-Gołąb i U. Kopeć. Rzeszów 2016, s.  348-357.
 • Ocalić od zapomnienia… : narracje autobiograficzne w generatywnych przekazach seniorów. W: Człowiek i medium : terapia – rozwój – (auto)narracja. Red. A. Ogonowska. Kraków 2016, s. 173-189.
 • Uniwersytety trzeciego wieku jako przestrzeń dla ochrony międzypokoleniowej transmisji wartości. W: Starość : jak ją widzi psychologia. Red. M. Kielar-Turska. Kraków 2016, s. 555-577.
 • Potencjał edukacyjny i terapeutyczny bajek filozoficznych. W: Człowiek i medium : terapia – rozwój – (auto)narracja. Red. A. Ogonowska. Kraków 2016, s. 49-70.
Udostępnij znajomym