dr Iwona Pietrzkiewicz

18 marca 2018|Dyrekcja Instytutu, Kadra, Katedra Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu, Rada Instytutu, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Informacji

 • Doktor, adiunkt w Katedrze Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Informacji
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Edytorstwo/Zarządzanie kulturą
 • Historia mediów
 • Księgozbiory zakonne
 • Edytorstwo
 • Digitalizacja dziedzictwa kultury
 • Cenzura

Wykształcenie:

 • 2000 – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii – Uniwersytet Wrocławski

Dydaktyka:

 • Zarządzanie instytucjami kultury
 • Historia informacji i form przekazu
 • Cyfrowe zasoby kultury
 • Współczesny rynek książki
 • Książka – design, produkcja, rynek
 • Rynek e-publikacji
 • Seminaria (licencjackie i magisterskie)

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV-XVI w., Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2003
 • Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków: Bikstudio, 2009
 • Prace redakcyjne:
 • Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, pod red. J. Hampla, F. Kiryka, I. Pietrzkiewicz, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2006
 • Pamirštoji mecenatystė 1792-1832: dovanų Vilniaus Universiteto Bibliotekai Knyga, sud. A. Pacevičius, perora mokslinė redakcja Ir bibliografia L. Kowkiel, I. Pietrzkiewicz, Vilnius : DABA expo, 2010
 • Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis: prints from the first half of the sixteenth century: a catalogue, ed. by J. Gwoździk, T. Maciąg; in collab. with I. Pietrzkiewicz, R. Frączek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015

Artykuły:

 • Budowanie tradycji – okolicznościowe i ulotne druki polskich kanoników regularnych kongregacji arrowezyjskiej i laterańskiej, w: Druki ulotne i okolicznościowe – wartości
 • i funkcje, red. nauk. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń; przy współpr. E. Herden, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 221–238
 • Metodologiczne problemy badań historycznych księgozbiorów zakonnych w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, s. 120-130
 • Zakonne Wilno. Klasztory męskie: teksty – książki – biblioteki, w: Baltijos regiono istorija ir kultüra: Lietuva ir Lenkija = History and Culture of Baltic Region : Lithuania and Poland: socialine istorija, kultürologija, [red. kolegija: R. Sliužinskas et al.], Klaipeda: Klaipedos universiteto leidykla, 2007, s. 185-194
 • Digitalization of polish historical collections: condition and prospects. W: Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose : mokslo, politikos ir praktikos saveika, red. kolegija: D. Bawden, Vilnius: Vilnius Univ. Press, 2008, s. 128-135
 • Prewencyjne ingerencje cenzorskie w „Tygodniku Powszechnym” na przełomie lat 40. i 50., [współaut.] M. Rogoż, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, t. 14, z. 1-2, s. 143-170
 • „Pro usu et eruditione”. Biblioteka wejherowskiego proboszcza Franciszka Walentego Ruthena z przełomu XVII i XVIII wieku, „Roczniki Biblioteczne” 2012, R. 56, s. 113-136
 • „Index Librorum, in Bibliotheca Ecclesiae Cathedralis Vilnensis” z 1598 roku, w: Atminties institucijų rinkiniai, sud. A. Pacevičius, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, s. 281-314
 • Zakony żeńskie w diecezji wileńskiej w świetle wizytacji z 1818 roku. Specyfika problematyki, w: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vienuolijos. Tradicija ir paveldas. Mokslo straipsnių rinkinys, sud. A. Vasiliauskienė, Kaunas: Versus Aureus, 2014, s. 69-78

Publikacje i dodatkowe informacje:

Udostępnij znajomym: