IX edycja kursu biblioterapii w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

IX edycja kursu biblioterapii w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

INoI zaprasza do uczestnictwa w dziewiątej edycji  80-godzinnego  kursu doskonalącego z zakresu biblioterapii. Wykłady i warsztaty poprowadzą biblioterapeuci posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego z siedzibą we Wrocławiu.

Kurs obejmuje zagadnienia bajkoterapii i baśnioterapii w pracy z dziećmi,  metodykę pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zaburzeniami dysleksji, lateralizacji, ADHD), pracę z dziećmi autystycznymi,  a także propozycje warsztatów  biblioterapeutycznych w pracy z młodzieżą i dorosłymi, w tym z osobami uzależnionymi, agresywnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Nie zabraknie również tematów związanych  z biblioterapią kierowaną do osób chorych i niepełnosprawnych oraz Seniorów. Dodatkowo, program został poszerzony o zagadnienia bajkoterapii w logopedii i elementy arteterapii oraz metody stymulacji pamięci  i rozwoju intelektu.

Koszt kursu wynosi 550 zł. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu przez  5 kolejnych spotkań: w soboty (od godz. 10.00) i niedziele (do godz. 15.00).  Rozpoczęcie kursu przewidujemy w dniu 27 X 2018 roku. Planujemy następujące terminy zjazdów: 27-28 X, 17-18 XI, 08-09 XII 2018 r., 12-13 I 2019 r.,  02-03 II oraz termin dodatkowy 02-03 III.

Absolwenci kursu otrzymają 2 zaświadczenia jego ukończenia wystawione  przez Uniwersytet Pedagogiczny oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne potwierdzające zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych. Wszystkie osoby zainteresowane, w tym bibliotekarzy,  wychowawców, pedagogów, nauczycieli, studentów prosimy o zgłoszenia  pisemne kierowane na adres Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu  Pedagogicznego ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (z dopiskiem: biblioterapia, IX edycja, dr Wanda Matras-Mastalerz) lub elektroniczne na adres:  wmatras@up.krakow.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie zapytania proszę kierować do dr Wandy Matras-Mastalerz na podany powyżej adres e-mailowy.

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij znajomym