Decyzja Dziekana w sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej

Decyzja Dziekana w sprawie zmiany terminu sesji poprawkowej

Informujemy o decyzji Dziekana w sprawie  zmiany terminu sesji poprawkowej dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

W związku z rekrutacją na studia Il stopnia, studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia mogą przystąpić do wcześniejszej sesji poprawkowej w dniach od I do 8 lipca 2019 r.

Udostępnij znajomym