Rocznik AUPC.SBSP w bazie Erih Plus

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” wydawane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało pozytywnie ocenione i przyjęte

Więcej

SBSP na platformie Open Journal Systems

Uprzejmie informujemy czytelników i autorów, że czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” zostało przeniesione na nową platformę (Open Journal Systems) Zapraszamy: http://sbsp.up.krakow.pl/