Dostępny jest harmonogram zajęć podyplpmowych

Dostępny jest harmonogram zajęć podyplpmowych

Informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć na kierunkach Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz  Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021. Zobacz
Zasady bezpieczeństwa – regulamin dla studenta

Zasady bezpieczeństwa – regulamin dla studenta

Student zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa GIS. W zajęciach stacjonarnych może uczestniczyć tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia…